Cholesterol – Huisartsengroep Damzicht – SCHIEDAM
Uw huisarts in SCHIEDAM

De praktijk van dokter Regter is open voor inschrijving voor mensen ZONDER huisarts in SCHIEDAM voor de volgende postcode gebieden: 3111, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119 . We werken met een wachtlijst.

Huisartsengroep Damzicht Nieuwe Damlaan 759 B 3119 AT SCHIEDAM

Cholesterol

Cholesterol is een belangrijke stof voor het lichaam.
Uw lichaam maakt zelf cholesterol aan en neemt het op uit voeding.
Een verhoogd cholesterol is geen ziekte en geeft op zich geen klachten.
Maar een overschot aan cholesterol kan de bloedvaten nauwer maken.
Een verhoogd cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.
Een hoog cholesterol wordt behandeld met een gezonde leefstijl en soms met medicijnen.
Lees verder op: www.thuisarts.nl
en kijk op de pagina: risicofactoren

Begeleiding in huisartspraktijk Damzicht

Te hoog cholesterolgehalte
U heeft daar geen klachten van. Toch is het verstandig om een hoog cholesterol te behandelen. Het kan namelijk wel schade geven aan uw hart of aan uw bloedvaten.

Dit behandelen kan op verschillende manieren:
De eerste stap is (afhankelijk van uw risicofactoren) uw leefstijl aanpassen: uw voeding aanpassen, afvallen, stoppen met roken, voldoende bewegen etc.
Helpt dat onvoldoende, dan is het verstandig om medicijnen te slikken.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.thuisarts.nl/cholesterol/ik-heb-hoog-cholesterol

Afspraak
Voor uitleg over te hoog cholesterol is u gevraagd een afspraak te maken bij onze doktersassistente of de praktijkondersteuner.
Deze bespreekt met u wat te hoog cholesterol betekent en wat de oorzaken en de gevolgen ervan kunnen zijn.
Ook gaat zij /hij met u doornemen of er te hoog cholesterol voorkomt in de familie, of er hoge bloeddruk voorkomt in de familie, of hart- of vaatziekten. Daarnaast worden andere risicofactoren in beeld gebracht.
Als er bloed geprikt is, worden de uitslagen van dit bloedonderzoek met u besproken.
Daarna wordt uw bloeddruk nog één of twee keer gemeten, evenals uw lengte en gewicht.
Als al deze informatie verzameld is, kan op een speciale tabel gekeken worden welk risico u loopt om binnen 10 jaar te overlijden aan een hart- of vaatziekte. Dit gaat om een kansberekening; hoe het u echt zal vergaan weet niemand.

Voorbereiding op het consult
Het is fijn als u zelf voordat u iop de afspraak komt bij uzelf nagaat welke risicofactoren u heeft en of u eraan wilt werken, of u iets wilt veranderen aan uw leefwijze. En als u daarvoor kiest: wat kan de assistente of de praktijkondersteuner dan voor u betekenen: welke ondersteuning zou u graag willen krijgen. Kijk ook op de pagina: zelfmanagement en op het vragenformulier, dit kan u helpen bij de voorbereiding op het gesprek tijdens het consult.

Hoe verder
Als samen met u al deze informatie is verzameld, zal zij u vragen of voor u duidelijk is wat het te hoge cholesterolgehalte betekent, met andere woorden: of de uitleg duidelijk was.
De volgende stap is dan: hoe verder, wat te doen.
In het gesprek daarover zal de assistente of praktijkondersteuner u niet gaan vertellen wat u moet doen. Zij/hij zal samen met u op zoek gaan naar wat u belangrijk vindt en wat u wilt. Wilt u eraan werken? Zo ja: hoe? Wilt u dingen veranderen in uw leefstijl? Wilt u alleen medicijnen?
Als u iets wilt veranderen: wat voor verandering past bij u? Wat is voor u haalbaar? En hoe wilt u dat dan doen. Wat voor ondersteuning wilt u krijgen van de assistente of de praktijkondersteuner?
Dit wordt met een modern woord ‘zelfmanagement’ genoemd.
Samen met u zal zij een plan opstellen: een zogenaamd zorgplan.

Zorgplan
In dit zorgplan kan genoteerd worden wat u voor plan heeft gemaakt voor de aanpak van uw cholesterol en eventuele andere risicofactoren. En hoe u dat het liefst wilt doen. Ook staat daarin wat u verwacht van ons en of en wanneer u voor controle terugkomt.