Zelfmanagement – Huisartsengroep Damzicht – SCHIEDAM
Uw huisarts in SCHIEDAM

De praktijk van dokter Regter is open voor inschrijving voor mensen ZONDER huisarts in SCHIEDAM voor de volgende postcode gebieden: 3111, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119 . We werken met een wachtlijst.

Huisartsengroep Damzicht Nieuwe Damlaan 759 B 3119 AT SCHIEDAM

Zelfmanagement

Via deze link kunt u een filmpje over zelfmanagement bekijken.

In Nederland vindt een verandering plaats in de aanpak en begeleiding van de zorg voor mensen met een aandoening ( hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol) en/of een chronische ziekte (zoals diabetes, COPD). Patiënten willen minder afhankelijk zijn van de zorg. Ze willen leren om zelfstandig met hun aandoening en/of chronische ziekte om te gaan.

Dit wordt ” Zelfmanagement ” genoemd: u wordt zelf de manager van uw eigen ziekte. Een ziekte draag je de hele dag met je mee. Het is fijn om zelf te kunnen beslissen hoe je met je ziekte om zal gaan. Zelfmanagement hoort dus bij het dagelijkse leven van iedere patiënt.

Niet alleen voor u als patiënt, maar ook voor ons, Huisartsengroep Damzicht, betekent zelfmanagement een grote verandering in de manier van werken. De bedoeling is dat wij samen met u gaan kijken hoe u met uw ziekte om wilt gaan en welke begeleiding en ondersteuning u wilt ontvangen van ons; de hulpverlener wordt dan meer de coach.

Een hulpmiddel bij zelfmanagement is het Individueel Zorg Plan (IZP). Dit wil zeggen dat u met uw hulpverlener een plan maakt, waarin staat hoe u wilt omgaan met uw ziekte, wat u daarvoor wilt doen, hoe u dat wilt aanpakken en wat u van de hulpverlener verwacht.

Bijvoorbeeld: U heeft diabetes en uw bloedsuikerwaardes zijn te hoog. Wat wilt u? Wilt u dat uw diabetes goed geregeld is? Zo ja: hoe wilt u dat aanpakken? Wat wilt u gaan doen? Meer bewegen? Meer pillen? Ander dieet? Of alles een beetje? Wat kunt u zelf? Kunt u dit zelf organiseren of wilt u een plan maken samen met de hulpverlener? Of denkt u: Laat maar zo, ik zie wel wat er gebeurt?

Wat betekent dit voor U als patiënt?

Om hier over te praten wordt u uitgenodigd op het spreekuur ivm: hoge bloeddruk, Diabetes of COPD

Wij vragen U om vooraf aan de afspraak bij Uw hulpverlener goed na te denken welke zorg, adviezen, begeleiding U nodig heeft en welke afspraken U wilt maken.

Ga voor het vragenformulier zelfmanagment naar de pagina formulieren: vragenformulier_zelfmanagement