Huisartsengroep Damzicht – SCHIEDAM
Uw huisarts in SCHIEDAM

De praktijk is gesloten voor inschrijvingen

Huisartsengroep Damzicht Nieuwe Damlaan 759 B 3119 AT SCHIEDAM

Receptie

Soms zit er niemand bij de receptie. Dit komt door te weinig personeel en zieken. Ook is degene die er zit meestal geen doktersassistente. Belt u dus voor een afspraak! De assistente aan de telefoon helpt u verder. Wij hopen op uw begrip.

Welkom bij huisartsengroep DAMZICHT

Huisartsengroep DAMZICHT is een NHG geaccrediteerde praktijk.

 

 

We werken volgens vastgestelde landelijk regels en werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg.  Op deze manier hopen we onze patiënten beter te helpen en beter met elkaar samen te werken.

 

 

Respect | Gratis Iconen

 

Wij vinden het belangrijk dat we respectvol met u als patiënt omgaan.  We verwachten dit ook van u. Wij accepteren geen scheldwoorden of andere agressie.

 

 

De huisartsengroep bestaat uit 3 praktijken. In elke praktijk werken 2 tot 3 artsen. U heeft dus meerdere huisartsen. De artsen werken in deeltijd en zijn daarom niet iedere dag aanwezig. Wij vragen u om bij eenzelfde klacht, zoveel mogelijk naar dezelfde dokter te gaan. Bij spoedgevallen zal dat niet altijd lukken.

Voor meer informatie: Praktijkinfo

 

Praktijknieuws: 

Dokter van Erkel heeft ons helaas verlaten. Hij gaat 2 jaar in het buitenland werken. Wij wensen hem veel succes toe en bedanken hem voor de fijne samenwerking en zijn inzet voor alle patiënten.

Gelukkig neemt dokter van Veen het werk van dokter van Erkel over.

 

Nieuws Huisartsenpost Schiedam

Hoe kunnen we onze patiënten in de regio Nieuwe Waterweg Noord ook in de toekomst acute huisartsenzorg in de nacht blijven aanbieden? Huisartsenpost Schiedam

 

Algemene informatie:

GGD Informatielijn  010-443 80 31

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl