Hart en Vaatziektes – Huisartsengroep Damzicht – SCHIEDAM
Uw huisarts in SCHIEDAM

De praktijk van dokter Regter is open voor inschrijving voor mensen ZONDER huisarts in SCHIEDAM voor de volgende postcode gebieden: 3111, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119 . We werken met een wachtlijst.

Huisartsengroep Damzicht Nieuwe Damlaan 759 B 3119 AT SCHIEDAM

Hart en Vaatziektes

Er zijn verschillende hart- en vaatziekten.
De bekendste zijn aderverkalking, angina pectoris (pijn op de borst), nierschade, een hartinfarct en een beroerte.
De kans hierop is verhoogd bij diabetes mellitus, reumatoïde artritis, een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol en stress.
Vooral roken verhoogt de kans op hart- en vaatziekten.
Andere risicofactoren zijn: te weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en overgewicht.
Het overzicht van al uw risicofactoren noemen we uw risicoprofiel.
Met een risicoprofiel kunnen we inschatten of uw risico echt is verhoogd.
Lees verder op www.thuisarts.nl  en kijk op de pagina: risicofactoren

Begeleiding in Huisartspraktijk Damzicht

U heeft een hart- of vaatziekte. Het is verstandig om die te behandelen.
Dit behandelen kan op verschillende manieren:

De eerste stap is (afhankelijk van uw risicofactoren) uw leefstijl aanpassen: uw voeding aanpassen, (bv minder zout eten), afvallen, stoppen met roken, voldoende bewegen etc.
Daarnaast is het verstandig om medicijnen te slikken.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.thuisarts.nl

Afspraak
Voor uitleg over uw ziekte is u gevraagd een afspraak te maken bij onze doktersassistente of de praktijkondersteuner.
Deze bespreekt met u wat uw ziekte  is is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
Ook gaat zij /hij met u doornemen of er hartvaatziektes of hoge bloeddruk voorkomen in de familie en of familieleden misschien een te hoog cholesterolgehalte hebben. Daarnaast worden andere risicofactoren in beeld gebracht.
Als er bloed geprikt is, worden de uitslagen van dit bloedonderzoek met u besproken.
Daarna wordt uw bloeddruk nog één of twee keer gemeten, evenals uw lengte en gewicht.
Als al deze informatie verzameld is, kan op een speciale tabel gekeken worden welk risico u loopt om binnen 10 jaar te overlijden aan een hart- of vaatziekte. Dit gaat om een kansberekening; hoe het u echt zal vergaan weet niemand.

Voorbereiding op het consult
Het is fijn als u zelf voordat u op de afspraak komt bij uzelf nagaat welke risicofactoren u heeft en of u eraan wilt werken, of u iets wilt veranderen aan uw leefwijze.
En als u daarvoor kiest: wat kan de assistente of de praktijkondersteuner voor u betekenen: welke ondersteuning zou u graag willen krijgen. Met een moderne term wordt dit ‘zelfmanagement’ genoemd. Voor meer informatie hierover: zie de pagina zelfmanagement; klik hier
Zie ook het vragenformulier_zelfmanagement op de pagina formulieren

Hoe verder
Als samen met u al deze informatie is verzameld, zal zij u vragen of voor u duidelijk is wat uw ziekte betekent, met andere woorden: of de uitleg duidelijk was.
De volgende stap is dan: hoe verder, wat te doen.
In het gesprek daarover zal de assistente of praktijkondersteuner u niet gaan vertellen wat u moet doen. Zij/hij zal samen met u op zoek gaan naar wat u belangrijk vindt en wat u wilt.
Wilt u de risico’s verlagen? Zo ja: hoe? Wilt u dingen veranderen in uw leefstijl? Wilt u alleen medicijnen?
Als u iets wilt veranderen: wat voor verandering past bij u? Wat is voor u haalbaar? En hoe wilt u dat dan doen. Wat voor ondersteuning wilt u krijgen van de assistente of de praktijkondersteuner?
Samen met u zal zij een plan opstellen: een zogenaamd zorgplan.

Zorgplan
In dit zorgplan kan genoteerd worden wat u voor plan heeft gemaakt voor de aanpak van uw hoge bloeddruk. En hoe u dat het liefst wilt doen. Ook staat daarin wat u verwacht van ons en of en wanneer u voor controle terugkomt.

Klik hier voor een printversie van deze info: hvz