klachten en suggesties – Huisartsengroep Damzicht – SCHIEDAM
Uw huisarts in SCHIEDAM

De praktijk van dokter Regter is open voor inschrijving voor mensen ZONDER huisarts in SCHIEDAM voor de volgende postcode gebieden: 3111, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119 . We werken met een wachtlijst.

Huisartsengroep Damzicht Nieuwe Damlaan 759 B 3119 AT SCHIEDAM

klachten en suggesties

Privacywet

Goed omgaan met uw persoonlijke gegevens
Zoals u weet hebben wij gegevens van u. Bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, verzekeringsnummer. Maar ook gegevens over uw klachten en ziekte. Deze bewaren wij in onze computer of op papier. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Per 1 mei 2018 is er een nieuwe wet die er voor zorgt dat dit nog beter verloopt. Wij zorgen dat we werken volgens deze wet. Wilt u weten wat deze wet voor u betekent, klik dan hier:
privacyverklaring-damzicht

Klachten en suggesties

Alle medewerkers in Huisartsengroep Damzicht proberen hun werk zo goed mogelijk te doen.
Toch kan het voorkomen dat u zich niet behandeld voelt zoals u zou willen, of dat u suggesties heeft ter verbetering van onze hulpverlening.

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij ons of uw klacht kenbaar maken via het klachtenformulier. Dit kunt mailen naar: manager@damzicht.net
Nadat u uw klacht gemeld heeft, wordt er binnen twee weken contact met u opgenomen. Let op: u mailt via een niet beveiligde mail.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u aan de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 0229191.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl

Suggesties
Natuurlijk zijn suggesties om de hulpverlening en de service te verbeteren altijd welkom.
Heeft u ideeen, mail die dan naar officemanager@damzicht.net