Diabetes Mellitus – Huisartsengroep Damzicht – SCHIEDAM
Uw huisarts in SCHIEDAM

De praktijk van dokter Regter is open voor inschrijving voor mensen ZONDER huisarts in SCHIEDAM voor de volgende postcode gebieden: 3111, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119 . We werken met een wachtlijst.

Huisartsengroep Damzicht Nieuwe Damlaan 759 B 3119 AT SCHIEDAM

Diabetes Mellitus

Bij diabetes mellitus (suikerziekte) is er te veel suiker in uw bloed.
Mogelijke klachten zijn veel plassen, dorst, moeheid, jeuk en infecties.
Op den duur kunnen problemen ontstaan met de ogen, de nieren, het zenuwweefsel, het hart en de bloedvaten.
Niet-roken, gezond eten, veel bewegen en een gezond gewicht zijn belangrijk bij diabetes.
Meestal zijn ook medicijnen nodig: tabletten, en als die niet genoeg werken ook insuline.
Lees verder op: www.thuisarts.nl of http://www.diep.info/

Begeleiding in huisartspraktijk Damzicht

Bij u is onlangs suikerziekte vastgesteld, of u heeft al langere tijd suikerziekte.
Misschien heeft u er geen klachten van. Toch is het verstandig om een te hoog suikergehalte in het bloed te behandelen. Suikerziekte kan immers wel schade geven aan uw nieren, bloedvaten, hart, ogen en andere organen.

Dit behandelen kan op verschillende manieren:
De eerste stap is (afhankelijk van uw risicofactoren) uw leefstijl aanpassen: uw voeding aanpassen, afvallen, stoppen met roken, voldoende bewegen etc.
Helpt dat onvoldoende, dan is het verstandig om medicijnen te slikken.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.thuisarts.nl

Voor uitleg over suikerziekte en het regelmatig meten van uw suiker is u gevraagd een afspraak te maken bij onze doktersassistente of de praktijkondersteuner.
Deze bespreekt met u wat suikerziekte is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
Ook gaat zij /hij met u doornemen of er suikerziekte voorkomt in de familie, of hoge bloeddruk, of hart- of vaatziekten.
Als er bloed geprikt is, worden de uitslagen van dit bloedonderzoek met u besproken.
Daarna wordt uw suiker en uw bloeddruk nog één of twee keer gemeten, evenals uw lengte en gewicht.

Voorbereiding op de afspraak
Het is fijn als u zelf voordat u iop de afspraak komt bij uzelf nagaat welke risicofactoren u heeft en of u eraan wilt werken, of u iets wilt veranderen aan uw leefwijze.
En als u daarvoor kiest: wat kan de assistente of de praktijkondersteuner dan voor u betekenen: welke ondersteuning zou u graag willen krijgen.
Het zou fijn zijn als u van tevoren ook kijkt naar de vragenformulier_zelfmanagement op de pagina formulieren

Hoe verder
Als samen met u al deze informatie is verzameld, zal zij u vragen of voor u duidelijk is wat hoge bloeddruk betekent, met andere woorden: of de uitleg duidelijk was. De volgende stap is dan: hoe verder, wat te doen. In het gesprek daarover zal de assistente of praktijkondersteuner u niet gaan vertellen wat u moet doen. Zij/hij zal samen met u op zoek gaan naar wat u belangrijk vindt en wat u wilt. Wilt u de bloeddruk verlagen? Zo ja: hoe? Wilt u dingen veranderen in uw leefstijl? Wilt u alleen medicijnen?
Als u iets wilt veranderen: wat voor verandering past bij u? Wat is voor u haalbaar? En hoe wilt u dat dan doen. Wat voor ondersteuning wilt u krijgen van de assistente of de praktijkondersteuner?
Samen met u zal zij een plan opstellen: een zogenaamd zorgplan.

Zorgplan
In dit zorgplan kan genoteerd worden wat u voor plan heeft gemaakt voor de aanpak van uw hoge bloeddruk.En hoe u dat het liefst wilt doen. Ook staat daarin wat u verwacht van ons en wanneer u voor controle terug zult komen