COPD – Huisartsengroep Damzicht – SCHIEDAM
Uw huisarts in SCHIEDAM

De praktijk van dokter Regter is open voor inschrijving voor mensen ZONDER huisarts in SCHIEDAM voor de volgende postcode gebieden: 3111, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119 . We werken met een wachtlijst.

Huisartsengroep Damzicht Nieuwe Damlaan 759 B 3119 AT SCHIEDAM

COPD

Wat is COPD?
COPD is een ongeneeslijke longziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd. Daardoor werken de longen steeds minder goed. U krijgt vaak last van hoesten, benauwdheid en slijm in de luchtwegen. Met de jaren wordt het moeilijker om genoeg lucht te krijgen. Een stukje wandelen bijvoorbeeld kost dan steeds meer moeite. Lees verder op www.Thuisarts.nl  en/of www.longfonds.nl : Hoe werken longen

Begeleiding vanuit Huisartspraktijk Damzicht

U heeft COPD
Misschien heeft u er geen of weinig klachten van. Toch is het verstandig om COPD  te behandelen. Uw longen kunnen immers steeds slechter worden.

Dit behandelen kan op verschillende manieren:
De enige echte behandeling bij COPD is: STOPPEN MET ROKEN.
Verder is het belangrijk om uw leefstijl aan te passen: zorgen voor een goed gewixcht, voldoende bewegen etc.

Helpt dat onvoldoende, dan is het verstandig om medicijnen te gebruiken.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.thuisarts.nl

Voor uitleg over COPD en voor advies wat betreft controles is u gevraagd een afspraak te maken bij onze praktijkondersteuner.
Deze bespreekt met u wat COPD is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
Als er bloed geprikt is, worden de uitslagen van dit bloedonderzoek met u besproken.
Misschien wordt er een longfunctieonderzoek gedaan.

Voorbereiding op de afspraak
Het is fijn als u zelf voordat u iop de afspraak komt bij uzelf nagaat welke risicofactoren u heeft en of u eraan wilt werken, of u iets wilt veranderen aan uw leefwijze.
En als u daarvoor kiest: wat kan de assistente of de praktijkondersteuner dan voor u betekenen: welke ondersteuning zou u graag willen krijgen.
Het is fijn als u van tevoren ook kijkt naar het vragenformulier_zelfmanagement op de pagina formulieren

Hoe verder
Als samen met u al deze informatie is verzameld, zal zij u vragen of voor u duidelijk is wat COPD betekent, met andere woorden: of de uitleg duidelijk was.
De volgende stap is dan: hoe verder, wat te doen. In het gesprek daarover zal de assistente of praktijkondersteuner u niet gaan vertellen wat u moet doen. Zij/hij zal samen met u op zoek gaan naar wat u belangrijk vindt en wat u wilt. Wilt u stoppen met roken? Zo ja: hoe? Wilt u dingen veranderen in uw leefstijl? Wilt u alleen medicijnen?
Als u iets wilt veranderen: wat voor verandering past bij u? Wat is voor u haalbaar? En hoe wilt u dat dan doen. Wat voor ondersteuning wilt u krijgen van de assistente of de praktijkondersteuner?
Samen met u zal zij een plan opstellen: een zogenaamd zorgplan.

Zorgplan
In dit zorgplan kan genoteerd worden wat u voor plan heeft gemaakt voor de aanpak van uw hoge bloeddruk.En hoe u dat het liefst wilt doen. Ook staat daarin wat u verwacht van ons en wanneer u voor controle terug zult komen